Chyba
  • Error loading Menus:

Chip tunning

Asi najdôležitejšou úpravou motora je úprava jeho samostatného ,,srdca" a tým je nepochybne riadiaca jednotka. Úprava činnosti riadenia je asi ten najchúlostivejší proces, ktorý možno na motore vykonať. Aj najmenšia chybička môže mať fatálne následky, či už hneď alebo neskôr – preto treba k tomuto procesu aj zodpovedne pristupovať.

chip tunning 1Firma BH motorsport čerpá mnoho skúseností z navrhovania riadiacich a regulačných systémov používaných na veľkých stacionárnych motoroch, ktoré používajú podobný systém regulácie a ochrán ako ich menší kolegovia v osobných alebo úžitkových automobiloch.

Keďže sa systém nekupoval ako funkčný celok, ale len ako "jalový" počítač, ktorý sa musel všetkému naučiť (či už prevádzke na voľnobeh alebo na plný výkon), vznikol dostatočný priestor na získavanie nových vedomostí.

Úprava riadiacej jednotky nie je založená na hrubých zásahoch, ale na citlivých zmenách jednotlivých parametrov, ktoré prinesú podstatne lepší efekt celej úpravy a hlave dlhšiu životnosť celého hnacieho agregátu, ako pri hrubom nepremyslenom zásahu do systému riadenia motora, ktorý môže skončiť prinajmenšom jeho deštrukciou.

Požitie nových komponentov v motore si vyžaduje úplný prehľad v charakteristických mapách, ktoré sa používajú v riadiacich jednotkách. Tak isto musí pracovník, ktorý robí úpravu, poznať parametre súčiastky, ktorú do motora dáva a potom ju musí aj patrične špecifikovať v riadiacom systéme. Je úplne jedno, či sa mení čidlo teploty, prietokomer alebo turbodúchadlo so vstrekovačmi. Ak pracovník, ktorý vykonáva úpravu, nevie úplne presne čo robí, tak nemá absolútne zmysel robiť mechanické úpravy v motore.

chip tunning 2Firma BH motorsport robí cielene nastavovanie riadiacich systémov od hlavných máp pri štandardnej úprave bez zmeny komponentov až po PID sw regulátory a úpravu dát vlastnej diagnostiky, aby to čo sa meralo servisnou diagnostikou aj zodpovedalo skutočnému dianiu v motore. Nie je predsa žiaduce, aby diagnostika ukazovala niečo iné a klamala servisného pracovníka v autorizovanom servise. Ak všetko funguje tak ako má, tak aj odhaľovanie prípadných porúch na motore bude podstatne jednoduchšie.

BH motorsport sa podieľa na testovaní rôznych komponentov vyrábaných na zákazku. Keď sa jedná o novinku, tak je dlhodobo testovaná na vlastných automobiloch a až po ubehnutí bezproblémovej prevádzky sa do poručí na ďalšiu montáž. Jedná sa hlavne o súčiastky namáhané prenosom krútiaceho momentu a súčiastok namáhaných na prevádzku vo vysokých otáčkach, ako sú turbodúchadlá a odľahčované zotrvačníky ako náhrady dvoj hmotných originálnych zotrvačníkov.

Testovanie prebieha vo voľnej premávke, v štandardnej prevádzke, ako aj na záťažovej brzde, kde sa prejavia všetky anomálie, či už materiálu alebo úpravy riadenia motora.

Chiptunning

Kontakt

logo bhm

BH Motorsport
Družstevná 6
038 53 Turany

Branislav Hanko
+421 908 967 555
info@bhmotorsport.sk


Obchodný zástupca
Miriam Raffajova
+421 918 117 231